Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

IV SAB/Wa 340/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-07

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 134/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

IV SAB/Wa 184/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 268/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

I SAB/Wa 269/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 202/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 300/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 281/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   3