Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

II SA/Wa 1762/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 1593/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odprawy z tytułu zwolnienia ze służby

II SA/Wa 1103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy ustalenia uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres pracy w gospodarstwie rolnym

II SA/Wa 1710/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

II SA/Wa 2142/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi P. C. na rozkaz personalny Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia ze służby uchyla zaskarżony rozkaz personalny oraz poprzedzający go rozkaz personalny Szefa Służby Wywiadu Wojskowego Nr [...].