Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Łd 488/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie umorzenie postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień

III SA/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-17

skargę W. R. na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowień

III SA/Łd 842/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego