Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Rz 97/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Rz 7/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A. Oddział [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 12/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A. Oddział [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 51/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A. z/s w Lublinie w sprawie udzielenia informacji publicznej -

II SAB/Rz 19/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A. Oddział [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 24/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność[..] S.A. w [..] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej z urzędu

II SAB/Rz 105/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu A Sp. z o.o. z siedzibą w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 105/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 104/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 113/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   2