Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II GSK 814/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skarg J.W. na decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Ol 938/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego 1/

IV SA/Wa 1385/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 2395/11 - Wyrok NSA z 2013-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszanie przepisów o rybołówstwie

V SA/Wa 1338/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej;

II GSK 2346/11 - Wyrok NSA z 2013-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 558/12 - Wyrok NSA z 2012-06-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 2343/11 - Wyrok NSA z 2013-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 243/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II GSK 246/11 - Wyrok NSA z 2012-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie
1   Następne >   +2   6