Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2041/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2623/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1054/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 275/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1396/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 451/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1399/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 3543/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 3245/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozowju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   3