Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 1069/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku F. S. z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 110/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 757/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bk 537/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Skarga K.M. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 342/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia

II SA/Go 37/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bd 626/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-25

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego