Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FZ 823/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

I OZ 1247/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

II OSK 3597/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

I OZ 1284/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu podania

I OZ 1274/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

I OZ 1268/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

II FZ 817/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach z 5 września 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 752/18 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach z 4 maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

II FZ 815/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach z 5 września 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 750/18 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach z 4 maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

II FZ 816/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach z 5 września 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 751/18 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach z 4 maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r.

II FZ 818/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach z 5 września 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 753/18 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach z 4 maja 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.
1   Następne >   2