Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 1154/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nieruchomości

II SA/Bk 721/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

I OSK 1351/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Skargi kasacyjne: 1. Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego, 2. Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa, 3. Gminy Miejskiej Kraków od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 1337/13 o odrzuceniu skarg: 1. Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego, 2. Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa, 3. Gminy Miejskiej Kraków na decyzję SKO w Krakowie , znak: [...] w przed...

I OSK 1945/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowy...

I OSK 102/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia te...

IV SA/Po 1363/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawrotu podania w sprawie nabycia na własność nieruchomości rolnej

II SA/Kr 1514/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-10

skarg Narodowego Teatru [...] w K. , Skarbu Państwa - Wojewody , J.D. i P.D., na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

IV SA/Wa 1526/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-21

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 1202/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczeń

I SAB/Wa 1649/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania zażalenia