Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1103/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbioru PESEL