Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 1121/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 27 sierpnia 2015 r. sygn. akt II SA/Ol 238/15 w zakresie odrzucenia zażalenia T. R. na pismo Przewodniczącego Wydziału II z 27 lipca 2015 r. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] stycznia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych

II OZ 1192/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 8 października 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 228/15 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] listopada 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1126/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 1255/14 odrzucające skargę kasacyjną D. J. od postanowienia WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 1255/14 odrzucającego skargę D. J. o wznowienie postępowania sądowego za...

II OZ 1105/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OZ 1167/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych