Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

V SA 1482/99 - Wyrok NSA z 2000-03-08

Skarga Krzysztofa K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzją Wojewody (...) z 19 kwietnia 1999 r., a także

III RN 116/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie unieważnienia paszportu Jerzego Dz. na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego (...) od wyroku NSA w Warszawie V SA 1462/98