Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Sz 889/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie dodatku za rozłąkę

III SA/Łd 406/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi P. S. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie przywrócenia do służby w Policji

IV SA/Gl 361/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

IV SA/Gl 418/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

III SA/Łd 594/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty zaległego wynagrodzenia

III SA/Łd 380/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi B. W. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie opinii służbowej

II SA/Bd 706/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie odmowy nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze

III SA/Lu 387/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej w zakresie wniosku adwokata A. P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

III SA/Łd 126/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o wpisanie do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

II SA/Wa 1000/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2