Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Po 3/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 35/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa NSA w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 428/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 146/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej