Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 677/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 2 ust. 2, § 4 ust. 5 pkt 4 i ust. 6; 2. stwierdza nieważność § 3 ust. 2, § 5 ust. 1 i § 8 ust. 1 zdanie pierwsze załącznika d...

III SA/Gd 694/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr [...] Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 676/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 ust. 3 i ust. 4, § 2 ust. 4 pkt 3 i pkt 4, § 4 ust. 3, ust. 7, ust. 8.

III SA/Gd 693/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 624/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 817/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lęborku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 757/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 73/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście K. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 94/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego [...] stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 132/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Jastarnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   2