Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Gd 521/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 821/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1137/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

III SA/Gd 206/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 492/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

III SA/Kr 1233/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zameldowania

II SA/Gl 1061/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego M. G. o zmianę postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1061/08 oddalającego wniosek o przyznanie prawa pomocy

II SA/Rz 524/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie zameldowania na pobyt stały
1   Następne >   +2   +5   +10   50