Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] Nr [...] w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego im. [...] przyznaje adwokatowi L. R. z Kancelarii Prawniczej [...] w W. przy ul. [...] ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych...

IV SO/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Bk 752/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie niestwierdzenia potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

II SA/Bk 687/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi S. F. Z. w B. na pismo Wojewody P. w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć

II SA/Bk 686/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi S. F. Z. w B. na pismo Wojewody P. w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć

II SA/Po 539/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi J.K. na pismo Wojewody W. w przedmiocie wysokości opłat za finansowanie wywozu i utylizacji śmieci

II SA/Bk 752/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-08

Skarga Stowarzyszenia F.Z. w B. na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie niestwierdzenia potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

II OZ 509/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. K. na rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr 12 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1981) uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka oraz Nr 13 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, ...

II SA/Bk 752/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-16

Wniosek w przedmiocie niestwierdzenia potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

II SAB/Bk 11/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie niewyznaczenia obszaru oddziaływania budynku inwentarskiego
1   Następne >   2