Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 185/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w Gminie [...] oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę [...] publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

II SA/Sz 533/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-09-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Goleniowie w przedmiocie likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 'Tęczowa Kraina' w Goleniowie

II SA/Sz 470/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ke 447/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-03

Wniosek w przedmiocie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Mariana Sołtysiaka 'Barabasza' w Daleszycach w miejscowości Brzechów

II SA/Ke 446/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-03

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzechowie