Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Łd 1162/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 911/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-09

Skarga J.W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bd 164/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanowił: umorzyć postępowanie.

IV SA/Wa 798/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Wr 179/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowo

III SA/Lu 332/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 12/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 1200/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skarg G. M. i M. G. na decyzje Wojewody w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 818/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   22