Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

VIII SA/Wa 853/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 1051/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika

IV SA/Gl 958/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu

III SA/Kr 516/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku

II SA/Ol 149/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Wa 1814/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki wraz z dalszymi odsetkami

IV SA/Gl 1038/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu

III SA/Kr 1347/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

III SA/Kr 111/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SO/Wr 1/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i odmowy przyznania prawa do zasiłku
1   Następne >   +2   +5   +10   12