Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 750/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych

II SA/Sz 1440/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-05-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gryfinie w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Gd 73/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Gd 839/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miasta oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych

II SA/Gl 837/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od zażalenia oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży prawa własności i oddawania w użytkowanie wieczyste; opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

VIII SA/Wa 392/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SO/Kr 7/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-08

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa pomocy