Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

II OZ 86/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

II OZ 226/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 854/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną [...]

II SA/Wa 461/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 663/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 927/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II OZ 1097/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palna myśliwską

II SA/Wa 371/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 508/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   +2   5