Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 1328/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1148/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata oraz zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania odwoławczego w sprawie cofnięcia licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

VIII SA/Wa 164/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania licencji pracownika ochrony

VI SA/Wa 1237/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia

VI SA/Wa 1535/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia

VI SA/Wa 1607/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia licencji pracownika ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1608/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zawieszenia licencji pracownika ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1237/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia