Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 1123/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie radcy prawnego oraz zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jego skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. w przedmiocie wydania negatywnej opinii

III SA/Łd 630/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. B. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie zwolnienie ze służby w Policji

III SA/Łd 380/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. W. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie opinii służbowej

II SA/Rz 448/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Sz 496/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie naruszenia zasad etyki zawodowej

II SA/Wa 656/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. O. na orzeczenie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia dyscyplinarnego

II SA/Bk 535/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wygaszającej decyzję o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu...

II SA/Bd 681/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

II SA/Bd 681/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

II SA/Wa 248/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   2