Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OPP 72/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga M.Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SO/Wa 31/21 w sprawie ze skargi M.Ł. w przedmiocie aktu powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

III OPP 73/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga M.Ł. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SO/Wa 28/21 w sprawie z wniosku M.Ł. o pozbawienie uprawnień zawodowych I Prezesa Sądu Najwyższego

III OPP 75/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

Skarga R.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. IV SAB/ Wr 133/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia akt sprawy

III OPP 78/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-25

Skarga R.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. IV SAB/ Wr 70/20 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej