Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 28/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-04

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 9/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie ulepszenia gospodarki państwa

I OPP 40/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-11

Skarga Z.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 1/17 z wniosku Z.B. o wymierzenie Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sądu Najwyższego grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.)