Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 43/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 84/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OPP 18/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-23

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 944/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznani równoważnika pieniężnego za brak lokalu

I OPP 46/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 64/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 37/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1018/09 ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wygaszenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OPP 74/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 47/18 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w [....] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 75/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 176/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [....] w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OPP 94/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-04

Skarga K. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 89/18 ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 70/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga G. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 137/18 ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OPP 71/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Skarga G. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 24/18 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego