Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1429/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 136/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 77/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-15

Wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 23 listopada, znak ZU-431-1-158/16