Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1280/07

II SA/Wa 1333/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie przekazania danych osobowych

II SA/Wa 1015/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

Wniosek w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 545/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Wa 1070/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1994/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie odmowy uzupełnienia protokołu z przebiegu rozprawy w dniu 4 lipca 2007 r. w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 2102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych

I OZ 266/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Bk 166/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

II SAB/Wa 240/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

Wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   5