Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 961/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie oku Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Wniosek H. K. i K. Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

VIII SA/Wa 773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów, po wznowieniu postępowania

II SA/Rz 139/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu sadzonek na zalesianie działki

II SA/Gd 870/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa własności nieruchomości w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

III SA/Po 324/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Wr 486/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II OZ 582/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SAB/Go 15/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu S. w przedmiocie ustalenia właściciela nieruchomości

II SA/Gd 708/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
1   Następne >   +2   +5   +10   24