Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 504/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-24

Sprawa ze skargi G. D. na czynność Starosty Strzeleckiego w przedmiocie potwierdzenia uprawnień do kierowania pojazdami

I OSK 2852/16 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi K.Ż. na czynność Starosty [..] nr [..] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów

II SA/Go 540/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-22

Sprawa ze skargi K.Ż. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów

VIII SA/Wa 127/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi Z. B. na czynność Starosty S. w przedmiocie wydania terminowego prawa jazdy

II SA/Rz 173/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi G. G. na czynność Starosty w sprawie wpisania do prawa jazdy terminu przysługujących mu uprawnień stwierdza bezskuteczność czynności Starosty w przedmiocie wpisania terminu ważności uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C w dokumencie prawa jazdy numer [...], nr druku [...], kolumna nr [...], w wersie [...].

II GSK 869/21 - Wyrok NSA z 2021-09-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi [...] na czynność Starosty [...] , nr [...] w przedmiocie wydania legitymacji instruktora nauki jazdy

III SA/Po 163/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi J. J. na czynność Starosty w przedmiocie wydania legitymacji instruktora nauki jazdy