Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SO/Rz 14/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie naprawienia szkody poprzez obniżenie zwierciadła wody

IV SAB/Wa 244/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 1747/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-23

Skarga S. Z. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

IV SAB/Wa 259/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Skarga A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SAB/Wa 385/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku