Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 768/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 163/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

VI SA/Wa 1299/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

Sprawa ze skargi Z. K. i Z. M. na nienależyte wykonywanie zadań przez organy Inspekcji Transportu Drogowego

VI SA/Wa 33/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1408/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 635/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Transportu Drogowego w W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1216/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

VI SA/Wa 4034/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SA/Ol 146/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej dotyczącej naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   66