Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 2250/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej

VI SA/Wa 2273/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu z naruszeniem ustawy o transporcie drogowym. postanowił: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

VI SA/Wa 2398/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 2437/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 3318/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

VI SA/Wa 2426/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

II GZ 661/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanaw...

VI SA/Wa 1142/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej

II SA/Rz 1064/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia lub rozłożenia na raty kary pieniężnej

VI SA/Wa 2304/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   34