Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego

II SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 18/11, wniosku skarżących o wyłączenie od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SAB/Wr 65/11 sędziego NSA Z.W., sędziego WSA M.G., sędziego WSA O.B., sędziego WSA A.P., sędziego NSA H.K., sędziego NSA A.W., sędziego WSA I.D., sędziego NSA J.Sz., sędziego WSA A.S.

II OZ 1375/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie Sędziego NSA Andrzeja Wawrzyniaka orzekającego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu od rozpoznania w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie w przedmiocie nakazu rozbiórki szopy przenośnej

II SA/Gl 1138/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie likwidacji samowolnie wybudowanego wjazdu w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego Bonifacego Bronkowskiego ze składu orzekającego

II OZ 1342/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr (...) w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

II OW 227/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 57/12 na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach w przedmiocie wykonania zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne i instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno

II OW 229/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-22

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 89/12 na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w przedmiocie samowoli budowlanej

II OW 200/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie wykonania decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] sygn. akt II SAB/Wr 4/13

II SO/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-21

Wniosek w przedmiocie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy , nr [...] sygn. akt II SAB/Wr 6/13

II SA/Gd 103/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-17

Wniosek w przedmiocie robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   36