Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 879/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-17

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta oddalić wniosek.

II OW 173/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Sprawa ze skargi S. L. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego sygn. akt II SA/Ke 363/12

II SA/Bk 388/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 400/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II SA/Sz 836/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-01-22

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II OZ 869/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi A.P. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 162/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi A.P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego oku w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OW 140/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego sygn. akt II SA/Ke 363/12

II SA/Bk 388/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 647/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi S. L. na z...
1   Następne >   3