Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Wr 136/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-07

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku

IV SA/Gl 493/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów: NSA Adama Mikusińskiego, NSA Wiesława Morysa, NSA Szczepana Praxa i WSA Stanisława Niteckiego

IV SA/Wr 136/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku

I OZ 246/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , Nr (...) w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej oraz pozbawienia prawa do zasiłku

IV SA/Wr 566/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej oraz pozbawienia prawa do zasiłku

I OZ 1260/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Gd 599/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-17

Wniosek w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych

II SA/Ol 280/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-22

Wniosek o wyłączenie sędziów i referendarzy WSA w Olsztynie - sędziego NSA Janiny Kosowskiej i sędziów WSA: Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Zbigniewa Ślusarczyka, Andrzeja Błesińskiego, Wiesławy Pierechod, Zofii Skrzyneckiej oraz referendarzy Agnieszki Bińczyk i Krzysztofa Nesteruka w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody z d...

IV SA/Gl 493/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku skarżącego o wyłączenie sędziów: NSA Tadeusza Michalika, WSA Edyty Żarkiewicz i WSA Stanisława Niteckiego

II SA/Ol 525/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-03

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego
1   Następne >   +2   +5   8