Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 582/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P.G. o ukaranie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w R. grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SO/Ke 3/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-30

Wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w J. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OZ 416/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek P. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OZ 544/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia grzywny Staroście N. za nieprzekazanie skargi i akt sprawy w terminie

I OZ 467/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku R.D. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Op 15/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie informacji publicznej

II SO/Bk 9/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 813/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. G. o ukaranie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w R. grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OZ 863/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku Redakcji dziennika '[...]' w G. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2