Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 744/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

III SA/Wr 398/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy ul. [...] w Ś. Z.

III SA/Gd 207/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Go 435/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 241/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Wr 389/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bd 349/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bd 587/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bk 458/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Wr 436/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały
1   Następne >   3