Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 138/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego z dniem 1 styczna 1999 r. prawa własności nieruchomości