Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Lu 255/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

II SA/Bd 629/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami