Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1232/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 2901/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1231/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 349/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1021/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OW 87/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku U. i Z. R. o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości

I OSK 1286/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt

I OW 209/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Krystyny i Edwarda D. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z dnia 1

I OSK 841/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1271/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2