Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 3694/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] września 2014 r. nr [...] przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanowił sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyj...

VI SA/Wa 2222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1869/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 3699/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2512/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 4378/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1091/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 1128/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 681/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 1983/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
1   Następne >   +2   +5   +10   13