Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VII SA/Wa 634/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania do rozstrzygnięcia konkursu ofert. skargę odrzuca

VII SA/Wa 1157/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji kosztów zestawów infuzyjnych

VII SA/Wa 2246/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia braku prawa do refundacji kosztów poniesionych w związku z wpłatą darowizny.

VII SA/Wa 298/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji kosztów leczenia.

VII SA/Wa 1819/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

VII SA/Wa 583/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

VII SA/Wa 869/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 1444/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

VII SA/Wa 1578/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VII SA/Wa 1818/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji zabiegu chirurgicznego.
1   Następne >   +2   +5   +10   13