Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1331/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 783/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w S. orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 975/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1339/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

OSK 1323/04 - Wyrok NSA z 2005-07-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zawieszenia postępowania

OSK 1799/04 - Wyrok NSA z 2005-07-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I OSK 1007/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

OSK 294/04 - Wyrok NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego nieruchomości warszawskiej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

OSK 1330/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1345/04 - Wyrok NSA z 2005-05-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy (...)
1   Następne >   2