Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem ...

I OZ 350/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 207/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 144/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 681/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia nieodpłatnie prawa własności nieruchomości p...

I OSK 1373/11 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 792/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości