Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...]., Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej