Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 459/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 387/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 529/07 o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 529/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W. M. i L. M. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 529/07 oddalającego skargę W. M. i L. M. na decyzję Ministr...

I OZ 397/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości