Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 338/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 odrzucające skargę ...

I OZ 339/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1903/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1903/07, odrzucającego sk...

I OZ 337/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odrzuceniu zażalenia Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 o odrzuceniu skargi ka...

I OZ 319/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania

I OZ 307/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...], dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania