Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1089/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1236/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra I. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OSK 829/12 - Wyrok NSA z 2013-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1287/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OSK 1342/12 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Skargi kasacyjne I. M. i Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1237/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2383/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra I. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1959/11 - Wyrok NSA z 2013-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych

I OSK 2382/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2468/11 - Wyrok NSA z 2013-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   10